Openbare Besluitenlijst collegevergadering 21 juni

Besluitenlijst collegevergadering 21 juni

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 07-06-2022
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.

Verlegging weg Geelbroek, 1e fase procedure omgevingsvergunning 
Het college beschouwt de natuurontwikkeling en de verlenging van de weg als een samenhangend geheel. Omdat de natuurontwikkeling nog niet obstakelvrij is, acht het college het op dit moment nog niet opportuun om in het kader van de verlegging van de weg tot de voorgestelde besluitvorming te komen. Het college wil zich tegelijkertijd nader verdiepen in de algehele ontwikkelingen in het gebied, en tilt daarom de besluitvorming over de zomer heen.

Brief Ministerie van Economische Zaken
Het college besluit om de brief tekstueel te wijzigen en te verzenden.

Attenta, jaarrekening 2021 en bestuursrapportage jul, dec 2021
Het college besluit om de brief tekstueel aan te passen en te verzenden.