Openbare Besluitenlijst collegevergadering 18 april

Datum 18-04-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Cultuurpodium Gieten 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsbrief;
2. In te stemmen met de brief naar omwonenden;
3. In te stemmen met het persbericht;
4. In te stemmen met het het draaiboek.

Subsidiering Festival der Aa 

Het college besluit om een subsidie van € 12.500,- toe te kennen aan Festival der Aa 2023.
Het college heeft besloten om ook dit jaar een subsidie toe te kennen aan het
Festival der Aa. Het festival vormt een goede aanvulling op het culturele
aanbod in Aa en Hunze en trekt veel publiek naar de gemeente. De editie 2023 zal een compacte en aangepaste editie van het festival zijn in verband met de maatrelen waarmee rekening moet worden gehouden. De organisatie heeft de intentie om in 2024 weer een editie te organiseren in de vorm zoals men dat gewend was.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

Het college besluit:
1. De Collegeverklaring ENSIA 2022 over Suwinet en DigiD vast te stellen;
2. De verantwoordingsrapportages ENSIA 2022 over de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRP (Basisregistratie Personen), Reisdocumenten en BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WOZ (Waardering onroerende zaken) vast te stellen;
3. De raad per brief te informeren.

Energienoodfonds 

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de subsidieregeling Energie noodfonds;
2. Akkoord te gaan met de uitvoering.