Openbare Besluitenlijst collegevergadering 15 november 2022

Datum 15-11-2022
Voorzitter A.W. Hiemstra

Kerkenvisie Aa en Hunze 

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de resultaten van de eerste fase 'Kerkenvisie Aa en Hunze';
2.Vorm te geven aan de tweede fase 'Kerkenvisie Aa en Hunze' en deze vast te stellen.

Toelichting: Het college heeft ingestemd met de start en het proces voor het opstellen van een Kerkenvisie voor
de gemeente Aa en Hunze.

Starterslening ophogen 

Het college besluit gewijzigd in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel. Deze staat geagendeerd voor de raadsvergadering 17 november. 

WMD aandeelhoudersvergadering 

Het college besluit;
1. Kennis te nemen van de stukken;
2. In te stemmen met de inbreng van de aandeelhouder.

Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2022-2023 

Het college besluit om het uitvoeringsplan 'duurzaamheid 2022-2023' vast te stellen.

Toelichting: Op het gebied van duurzaamheid doet de gemeente Aa en Hunze al heel veel en zijn we betrokken bij tal van activiteiten. In het licht van de omvang van de duurzaamheidsopgave is er behoefte aan overzicht en samenhang. Daarom zijn in dit uitvoeringsplan al die activiteiten voor 2022-2023 gebundeld.

Spiekeriek

Het college besluit om de raad te informeren middels een brief.