Kern- en buurtgericht werken

De contactambtenaar kern- en buurtgericht werken zorgt dat het contact tussen de gemeente en gemeentelijke belangenverenigingen goed verloopt. Bent u als individuele burger met een vraag of verzoek vastgelopen in de gemeentelijke organisatie, dan kunt u ook een beroep op hem doen.

Activiteiten en initiatieven

Daarnaast begeleidt en bevordert hij activiteiten en initiatieven van verenigingen van dorpsbelangen en buurtverenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun woonomgeving. Initiatieven op het gebied van de leefbaarheid, waarbij ook een eigen bijdrage - bijvoorbeeld in de vorm van zelfwerkzaamheid - wordt aangeboden, kunnen daarbij financieel worden ondersteund. U kunt hierbij denken aan de verbetering van voorzieningen in de woonomgeving, maar ook aan activiteiten die het doel hebben om verslechtering van de woonomgeving (bijvoorbeeld vernielingen) tegen te gaan of de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Contact

De contactambtenaar, Harm Jan Vos, is van maandag tot en met vrijdag te bereiken via telefoonnummer (0592) 26 78 65 of e-mail hvos@aaenhunze.nl.