Jullie idee, samen uitvoeren

Met ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ is de gemeente op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten.

doe mee

Initiatieven vierde editie

De gemeente Aa en Hunze heeft het project ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ dit jaar voor de vierde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. In totaal zijn er 15 initiatieven ingediend. Hiervan ontvangen 5 initiatieven een bijdrage vanuit ‘Jullie idee, samen uitvoeren’.

 • Dorpsmoestuin “Oes Tuune” Eexterveen  - ingediend door Dorpsbelangen Eexterveen € 8.000 Een bijdrage voor de bomen, bloemen en moestuin.
  “Het dorp Eexterveen is in 2017 in het bezit gekomen van het dorpscentrum. Dit versterkt de leefbaarheid van het dorp. Het veld kregen wij erbij toen de verwerving van het dorpscentrum een feit was geworden. Een ontmoetingsplaats is een feit geworden. Het veld moet heel breed gebruikt worden door alle inwoners, maar ook de school. Er valt ook te denken aan de sport en spelweek die elk jaar wordt gehouden. Verder willen we de school erbij betrekken om de kinderen te laten leren waar ons voedsel vandaan komt. Onderwijs en economie is ook in dit project opgenomen.”
 • PR voor Omzien Naar Elkaar Rolde - ingediend door Omzien Naar Elkaar Rolde € 750 Een bijdrage voor PR-materialen van vrijwilligersorganisatie Omzien naar Elkaar.
  “Het vergroten van de bekendheid van Omzien Naar Elkaar door middel van: folders, flyers, visitekaartjes, maandelijks advertentie in de Schakel, website. Professionele hulp bij het maken hiervan. Organiseren vrijwilligers- c.q informatieavonden. Nieuwsbrief opstellen (2 keer per jaar). Omzien Naar Elkaar heeft een grote groep vrijwilligers die ondersteuning biedt aan inwoners van Rolde: bezoek/aanspraak, vervoer en begeleiding, hulp bij klusjes in en om huis enz. Met deze activiteiten willen we realiseren dat met name ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En bovendien willen we zo voorkomen dat mensen vereenzamen. Leefbaarheid, prettig wonen, gezondheid, sociaal welbevinden voor de inwoners: daar doen we het voor! Met financiële hulp van de gemeente bij deze PR-zaken kunnen we meer bewoners van Rolde en directe omgeving bereiken. De werkgroep en vrijwilligers voeren hun activiteiten zonder enige vergoeding uit.”
 • Openluchttheater Gieten - ingediend door Dorpsbelangen Gieten en Omstreken € 6.500 Een bijdrage voor de plannen voor een openluchttheater in het Zwanemeerbos in Gieten.
  “In 1959 werd er direct achter zwembad Zwanemeer een openlucht theater geopend. Begin zeventiger jaren raakte het in verval, er werd geen gebruik meer van gemaakt en de natuur liet het langzaam dichtgroeien. Wat rest zijn vage contouren van de ingang en podium. Fietscrossers gaan nu over het enige pad dat er nog doorloopt. Dorpsbelangen Gieten en Omstreken heeft het plan opgevat om het openluchttheater nieuw leven in te blazen.”
 • Beleefpad voor alle bewoners van de wijk Nooitgedacht - ingediend door wijkbewoonster en De Trans € 500 Een bijdrage voor een natuurbeleefpad (brievenbusjes met natuuropdrachten langs een verhard pad).
  “Een bewoonster uit de wijk Nooitgedacht heeft De Trans benaderd voor het samen realiseren van een Beleefpad voor kinderen uit de wijk en cliënten van De Trans. Het idee is om 10 brievenbusjes te plaatsen langs een verhard pad (in verband met rolstoelen) en deze brievenbusjes te vullen met opdrachten die te maken hebben met de natuur. De inhoud van de brievenbusjes kan per seizoen veranderen en bewoners van De Trans kunnen helpen met het onderhoud van de brievenbusjes.”
 • Bushokje Anderen - ingediend door Dorpsbelangen Anderen € 8.600 Een bijdrage voor het plan om de bushalte/het wachthuisje in het dorp te verfraaien.
  “Naar aanleiding van het bezoek van B&W aan Anderen, kwam het bushokje op de brink ter sprake. Negatief wel te verstaan. Het huidige hokje is erg gedateerd, past niet in de omgeving. Wij zouden graag een nieuw bushokje op de brink in Anderen willen plaatsen. Het bushokje is het aankomst- en vertrekpunt van de schoolbus die de basisschoolkinderen van en naar de school in Anloo brengt. Dagelijks wachten de kinderen en ouders hier op de schoolbus. Hiermee is het dan ook een ontmoetingsplek voor de dorpelingen. Het nieuwe bushokje zal veel beter op onze mooie brink passen. Het hokje wordt niet alleen gebruikt door de schoolkinderen en hun ouders, maar ook als schuilplaats en rustpunt voor wandelaars en fietsers. Wij zouden hier graag een object plaatsen van duurzame materialen. Tevens zou hier in de toekomst ook een openbaar watertappunt kunnen worden geplaatst. (Deze zal door de gemeente moeten worden aangevraagd.) Bij duurzame materialen denken wij aan eikenhout en riet, passend in de omgeving. Voor de bestrating zullen we gebruikte gebakken klinkers aanbrengen.”

Adviescommissie

De leden van de adviescommissie van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ zijn Roelie Vis (Gieten), Raph Bode (Anderen) Toltsje Scheringa (Gasselternijveen), Erik Meijerink (Rolde), Juliette Verkaaik (Annen), Elina van Zanten (Schoonloo) en Michiel Baert (Gieten).

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Stel je vraag via jullieidee@aaenhunze.nl of neem contact op met Ria Rademaker, beleidsmedewerker burgerparticipatie, via telefoonnummer 14 0592.

Succes

Er zijn veel ideeën denkbaar, dat bleek wel tijdens de eerdere succesvolle rondes.

Voor de derde editie van het project zijn 16 initiatieven ingediend. Hieruit heeft de adviescommissie 9 initiatieven gekozen die een financiële bijdrage hebben gekregen voor hun plan.

De volgende plannenmakers ontvingen vanuit ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ een bijdrage:

 • ViaVia Shop in Gieten (€ 1000)
 • Kleintje Klimbos Noordes in Gieten (€ 2.000)
 • project rondom basisschool Anloo verbinding jong-oud in het dorp (€ 2.500)
 • Dorpshuis Gasselte (€ 2.800 voor realisering openluchttheater)
 • Dorpshuis de Zevenster in Schoonloo (€ 2.900)
 • Trimbaan in het Nieveenster Bos (€ 3.500)
 • Dorpshuis Anloop Schipborg (€ 4.000)
 • Duurzame ijsbaan in Anderen (€ 8.600) 
 • De Speulkoel in Anloo (€ 10.000 voor de flexibele overkapping).

Ruim € 37.000 kan nu door inwoners worden besteed aan de verbetering van de levendigheid van hun dorp.