Jullie idee, samen uitvoeren

Met ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ is de gemeente op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten.

‘Jullie idee, samen uitvoeren’ voor de vierde keer van start

Dien jullie plan nu in!doe mee

De gemeente Aa en Hunze is weer op zoek naar inwoners met creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan een prettige leefomgeving! Na de succesvolle vorige edities van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ stelt het weer een bedrag beschikbaar. Vanwege het themajaar ‘Dorpen van Aa tot hunZe’ is het budget met € 10.000 opgehoogd naar € 50.000. Plannen en ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Nieuw deze ronde

De gemeente roept ook groepen inwoners op, die geen officiële vereniging of stichting zijn, om hun idee ter verbetering van de leefbaarheid in te dienen.

Succes

Er zijn veel ideeën denkbaar, dat bleek wel tijdens de eerdere succesvolle rondes.

Voor de derde editie van het project zijn 16 initiatieven ingediend. Hieruit heeft de adviescommissie 9 initiatieven gekozen die een financiële bijdrage hebben gekregen voor hun plan.

De volgende plannenmakers ontvingen vanuit ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ een bijdrage:

 • ViaVia Shop in Gieten (€ 1000)
 • Kleintje Klimbos Noordes in Gieten (€ 2.000)
 • project rondom basisschool Anloo verbinding jong-oud in het dorp (€ 2.500)
 • Dorpshuis Gasselte (€ 2.800 voor realisering openluchttheater)
 • Dorpshuis de Zevenster in Schoonloo (€ 2.900)
 • Trimbaan in het Nieveenster Bos (€ 3.500)
 • Dorpshuis Anloop Schipborg (€ 4.000)
 • Duurzame ijsbaan in Anderen (€ 8.600) 
 • De Speulkoel in Anloo (€ 10.000 voor de flexibele overkapping).

Ruim € 37.000 kan nu door inwoners worden besteed aan de verbetering van de levendigheid van hun dorp.

Spelregels

Waar moeten de ideeën en plannen aan voldoen? Er gelden enkele spelregels:

 • Jullie idee komt ten goede aan inwoners van Aa en Hunze;
 • Jullie idee draagt bij aan een blijvende verandering. Het geld is dus niet voor een eenmalig feestje/bijeenkomst of exploitatiekosten;
 • Het is een idee waar veel mensen de schouders onder willen zetten;
 • Jullie idee wordt door de initiatiefnemers samen uitgevoerd;
 • Jullie idee heeft geen commercieel belang.

Idee?

Hebben jullie een goed idee? Plannen kunnen ingediend worden tot 1 februari 2018 via het online formulier.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Stel je vraag via jullieidee@aaenhunze.nl of neem contact op met Ria Rademaker, beleidsmedewerker burgerparticipatie, via telefoonnummer 14 0592.