Burgerparticipatie

De gemeente stimuleert haar inwoners om een actieve rol in te nemen. We doen dit door samenwerking te bevorderen en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Hier besteden we aandacht aan onder de titel ‘Doe mee in Buitengewoon Aa en Hunze’.

 • Aa en Hunze panel

  Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen met het Aa en Hunze panel. Dit is een online panel dat de gemeente inzet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.

 • Contactpersoon Dorpen

  15 augustus 2018

  Dorpsbelangenorganisaties, buurtverenigingen en groepen inwoners met een idee of wens over de leefbaarheid in hun dorp of buurt kunnen daarvoor ook bij de gemeente terecht. De contactpersoon dorpen denkt graag mee.

 • Jullie idee, samen uitvoeren

  Met ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ is de gemeente op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten.

 • Leefbaarheid

  Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!