Burgerparticipatie

De gemeente stimuleert haar inwoners om een actieve rol in te nemen. We doen dit door samenwerking te bevorderen en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Hier besteden we aandacht aan onder de titel ‘Doe mee in Buitengewoon Aa en Hunze’.

 • Aa en Hunze panel

  Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen met het Aa en Hunze panel. Dit is een online panel dat de gemeente inzet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.

 • Kern- en buurtgericht werken

  27 oktober 2014

  De contactambtenaar kern- en buurtgericht werken zorgt dat het contact tussen de gemeente en gemeentelijke belangenverenigingen goed verloopt. Bent u als individuele burger met een vraag of verzoek vastgelopen in de gemeentelijke organisatie, dan kunt u ook een beroep op hem doen.

 • Jullie idee, samen uitvoeren

  Met ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ is de gemeente op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten.

 • Leefbaarheid

  Goed idee voor jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!