Uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein

Datum: maandag 27 mei 2024
Aanvang: 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis Gieten, raadzaal

AGENDA
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Gesprek met Attenta
3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 
4.    Bespreken notulen van de vergadering van 29 april 2024 
5.    Ingekomen stukken
6.    Uitgaande stukken
7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
8.    Voorbereiden volgende vergadering gesprek met Impuls
9.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Jeugd

10.     Rondvraag
11.     Sluiting