Agenda vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein 29 april24 juni

Datum: maandag 24 juni 2024
Aanvang: 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis Gieten, raadzaal

AGENDA

1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Gesprek met Impuls

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 27 mei 2024

5.    Ingekomen stukken

6.    Uitgaande stukken

7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB

8.    Werkgroepen
a)    WMO 
b)    Participatie
c)    Jeugd

9.     Rondvraag

10.     Sluiting