Agenda Adviesraad Sociaal Domein 25 maart

Datum: maandag 25 maart 2024
Aanvang: 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis Gieten, raadzaal

Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Gesprek met wethouder ten Brink 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 26 februari 2024 

5.    Ingekomen stukken

6.    Uitgaande stukken

7.    Evaluatie armoedebeleid

8.    Mededelingen en/of besluiten van het DB

9.    Voorbereiden gesprekken/inleiders

10.    Werkgroepen
•    Tijdelijke werkgroep ‘Zichtbaarheid’: stand van zaken overleg / ideeën 
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Verslag Jeugd 

11.     Rondvraag

12.     Sluiting