Zuidlaarderweg Annen 15 - 26 juli

Van 15 tot en met 26 juli (week 29 en 30) is de Zuidlaarderweg in Annen afgesloten. De afsluiting is vanaf de rotonde Zuidlaarderweg- Ronkelskamp- Noordloo tot de grens van de gemeente Tynaarlo.

Nieuwe inrichting

Op de Zuidlaarderweg worden snelheid remmende maatregelen aangelegd. De bestaande 30 km zone wordt uitgebreid tot aan het begin van de bebouwde kom. Ook komen er o.a. wegmarkering en wegversmallingen.

Nieuw asfalt

Het fietspad krijgt een nieuwe asfaltlaag. De plaatsen waar het asfalt door boomwortels wordt opgedrukt worden extra aangepakt. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk dat boomwortels opnieuw schade veroorzaken. Deze aanpak heeft geen invloed op de gezondheid en stevigheid van de bomen.

Open voor fietsers

In week 29 is het fietspad langs de Zuidlaarderweg wel open. In week 30 gaat het fietspad dicht en gaan fietsers over de Zuidlaarderweg. Daarom is de Zuidlaarderweg ook in week 30 voor het overige verkeer afgesloten.

Bedrijven bereikbaar

Bedrijven aan de Schipborgerweg blijven bereikbaar.

Advies via de N34

Verkeer van Annen naar Zuidlaren en andersom wordt geadviseerd om zoveel mogelijk via de N34 te rijden. Daarmee wordt het op de Annerstreek en de Lageweg niet te druk. Dat is fijn voor de aanwonenden, de weg en de bermen.

Openbaar vervoer

Lijn 51 gaat via de Annerstreek en de Lageweg. Lijn 51 rijdt twee per uur. Een keer richting Zuidlaren en een keer richting Annen.
Lijn 5 gaat vanaf de Brink in Zuidlaren via de N34 naar Annen zuid (laadpunt Anloërweg).
De wijzigingen worden ook door Qbuzz vroegtijdig bekend gemaakt.

Samen met aanwonenden

Aanwonenden van de Zuidlaarderweg hebben signalen afgeven over verkeersonveilige situaties op de Zuidlaarderweg. Zij gaven aan dat er vaak te hard wordt gereden op de weg. Daarnaast werd er gevraagd om een veilige inrichting van kruisingen. Samen met de aanwonenden is er een ontwerp gemaakt voor een veiliger Zuidlaarderweg.