Aa en Hunze panel van start!

Inwoners kunnen mening geven over afvalscheiding en –inzameling.

De gemeente Aa en Hunze opent vanaf 22 november het Aa en Hunze panel. Inwoners van de gemeente kunnen van 22 november tot 16 december de eerste online enquête invullen over het scheiden en inzamelen van afval en lid worden van het Aa en Hunze panel. 

Onderwerpen

De gemeente start het panel om beter gevoel te hebben bij wat er leeft onder inwoners. Het scheiden en inzamelen van afval is het eerste onderwerp. De resultaten gebruikt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad voor het aanpassen van het gemeentelijk afvalbeleid. Gemiddeld drie à vier keer per jaar zal de gemeente een online vragenlijst openstellen waarop inwoners kunnen reageren. De onderwerpen zullen meestal betrekking hebben op gemeentelijk beleid, diensten of projecten.

Toegankelijk

Alle inwoners van Aa en Hunze kunnen meedoen met het Aa en Hunze panel. 4.000 Huishoudens ontvangen aan het eind van deze week een uitnodiging om deel te nemen. Deze adressen zijn op basis van een aselecte steekproef uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) uitgekozen. Inwoners worden verzocht in te loggen via de link en met de code die in de brief staan. Ook inwoners die geen brief ontvangen, zijn van harte welkom om deel te nemen. Zij kunnen inloggen via www.aaenhunzepanel.nl.Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. 

Uitkomsten

Het onderzoeksbureau I&O Research verzorgt het online panel voor de gemeente. Het bureau garandeert dat de antwoorden anoniem worden verwerkt en de ingevulde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Na afloop van elke peiling ontvangen deelnemers informatie over de belangrijkste uitkomsten.

Lid worden

De enquête is in te vullen van vrijdag 22 november tot maandag 16 december. Aansluitend kan men aangeven of men lid wil worden van het panel en vaker wil meedoen aan enquêtes.