Uitnodiging

Denkt u mee over de toekomst van de verblijfsrecreatie in Aa en Hunze?

Wij gaan starten met het herijken van het beleid voor verblijfsaccommodaties in de gemeente Aa en Hunze. Daar kunnen we uw input goed bij gebruiken! We organiseren 2 bijeenkomsten: 1 voor inwoners en 1 voor ondernemers. Denkt u met ons mee?

Het beleid richt zich op de huidige en toekomstige kaders van onze verblijfsaccommodaties. Dit zijn alle activiteiten die verband houden met het aanbieden van verblijfsgelegenheden in Aa en Hunze. Hieronder vallen hotels, (boeren)campings, recreatieparken, recreatiewoningen, groepsaccommodaties en B&B's.

Programma

  • Ontvangst en welkom
  • Presentatie over cijfers en feiten 
  • In 3 groepjes uiteen:
    • Economische kansen en lokale ontwikkelingen
    • Duurzaam groeien
    • B&B-beleid
  • Terugkoppeling en afsluiting

Aanmelden

We horen graag of u komt en wanneer! Aanmelden kan tot en met 25 juni via toerisme@aaenhunze.nl

Bijeenkomst voor inwoners:
Dinsdag 2 juli | 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Kantine in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten

Bijeenkomst voor ondernemers:
Maandag 8 juli | 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Raadzaal in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten