Energielening voor ondernemers

Ondernemers in de gemeente Aa en Hunze die willen investeren in energiebesparende maatregelen kunnen een voordelige Energielening aanvragen. De lening is bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem te verlagen.

De gemeente Aa en Hunze stelt samen met de Drentse Energie Organisatie (DEO) € 225.000 beschikbaar tegen een rente van 1%.  Ondernemers kunnen 75% van het te investeren bedrag lenen met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 25.000,-.

Aanvragen Energielening Aa en Hunze

De lening is eenvoudig digitaal aan te vragen via de website www.energieleningaaenhunze.nl. De Energie Lening wordt aangevraagd op basis van de offerte. Voor het afsluiten van de financiering worden geen afsluitkosten berekend. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Investering in de toekomst

Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Met de Energielening helpt de gemeente Aa en Hunze samen met DEO de bedrijven om aan deze verplichting te voldoen en duurzamer te ondernemen.