Windenergie

Windenergie is een zeer actueel onderwerp in de gemeente Aa en Hunze.

De aanleiding hiervoor is dat het Rijk het veenkoloniaal gebied heeft aangewezen als zoekgebied voor het realiseren van windenergieprojecten. Dit gebied komt overeen met het zoekgebied dat de provincie Drenthe heeft bepaald. In de gemeente zijn ook al ondernemers die plannen hebben om in onze gemeente windmolens te plaatsen.

Besluitvorming

De formele besluitvorming ten aanzien van windmolens ligt bij het Rijk en de provincie. De rol van de gemeente is om invloed uit te oefenen op deze besluitvormingsprocessen. Hierbij vindt de gemeente het van groot belang om de lokale bevolking ruimte te geven om mee te denken en mee te praten.

Informatie

Op deze pagina van onze website bieden wij u een overzicht met relevante informatie. Mist u zaken? Reageer dan op deze pagina. Als u een vraag wilt stellen over dit onderwerp kunt u ons mailen via windenergie@aaenhunze.nl. Ook kunt u terecht bij het Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 - 379 89 79 en http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten. Contactpersoon gemeente Aa en Hunze: Peter van der Veen, telefoon (0592) 267 757 en e-mail: pvdveen@aaenhunze.nl.

Regieplan Windenergie Provincie Drenthe

Openbare collegebijeenkomst over windenergie (22 januari 2014)

Rijk neemt regie en bepaalt omvang windpark Veenkoloniën

Gebiedsvisie

De gemeente Aa en Hunze werkt mee aan de totstandkoming van een gebiedsvisie windenergie. In de bijlagen vindt u een toelichting op hoe de gebiedsvisie tot stand komt en wat het moet opleveren.

Commissievergaderingen

Publicaties Rijksoverheid

Algemene informatie

Zienswijzen

Structuurvisie