Permanente bewoning recreatiewoningen

Aanpak permanente bewoning recreatiepark Anloo.

Een recreatiewoning mag alleen recreatief worden gebruikt en niet als hoofdverblijf. Het hoofdadres is het adres van waaruit uw dagelijkse sociale leven zich afspeelt. Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van permanente bewoning in een recreatiewoning zal de gemeente onderzoeken in hoeverre uw sociale leven zich afspeelt vanuit deze recreatiewoning.

De gemeenteraad heeft als peildatum 31 oktober 2003 vastgesteld. Dat betekent dat als u op 31 oktober 2003 permanent woonde in uw recreatiewoning u onder bepaalde voorwaarden in aanmelding kunt komen voor een persoons- en objectgebonden (gedoog)beschikking waardoor u zelf in uw recreatiewoning mag blijven wonen.

Aanpak permanente bewoning recreatiepark Anloo

Omdat in het bestemmingsplan een recreatieve bestemming voor recreatiepark Anloo geldt, is op dit terrein enkel recreatief verblijf toegestaan. In juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten om op recreatiepark Anloo op te treden tegen permanente bewoning. Aansluitend zijn in oktober 2013 de eigenaren en bewoners van de stacaravans hierover geïnformeerd. Na uitgebreide inspecties en afstemming met de gemeenteraad wordt nu een vervolg gegeven aan de aanpak van de permanente bewoning op dit terrein.

Vrijwillige beëindiging

Eigenaren en bewoners van stacaravans krijgen een jaar de gelegenheid om vrijwillig de permanente bewoning te beëindigen. Deze mensen hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. De gemeente laat in deze brief weten dat ze ondersteuning biedt bij het zoeken naar andere woonruimte. De gemeente stuurt informatie (pdf, 628 kB) mee over huurwoningen die aangeboden worden door woningcorporaties. Als bewoners de permanente bewoning niet opgeven, riskeren ze een boete. De gemeente zal hier op controleren. Bij zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, kan de gemeente de termijn verlengen met maximaal 12 maanden.

Hoofdverblijf

Er is sprake van permanente bewoning als een recreatieverblijf als hoofdverblijf wordt gebruikt. Dit is de plek waarop iemand zijn dagelijkse leven leidt, bezigheden onderneemt en regelt. Permanent gebruik van een recreatief verblijf is niet toegestaan. De gemeente zal deze aanpak van haar handhavingsbeleid verder gemeentebreed gaan toepassen.

Brandveiligheid

Naast permanente bewoning is ook brandveiligheid een aandachtspunt. Op dit gebied heeft de exploitant al diverse maatregelen getroffen. Een vervolgstap is het maken van afspraken over de brandveiligheid van alle individuele recreatieverblijven.