Bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze werkt aan een plan om de achterstand in het bomenonderhoud in de komende vier jaar in te halen. Er is een globale planning gemaakt, waarbij de gemeente in vier gelijkwaardige gebieden is verdeeld.

Meerjarenplanning bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze heeft ca. 60.000 individueel te beheren bomen. Dit zijn de bomen die langs wegen staan, binnen en buiten de bebouwde kom. Ongeveer 42.000 bomen hebben achterstallig onderhoud. Wethouder Henk Heijerman: “Het is nodig dat deze achterstand de komende periode wordt ingehaald, om overlast en gevaarzetting te voorkomen. Waar nodig zullen we de bomen snoeien en dood hout verwijderen. Vanwege de vele bomen in onze gemeente zal het totale uitvoeringsplan vier jaren in beslag nemen.”

Stappenplan

 1. Inventarisatie door boomdeskundige
 2. Kaart maken
 3. Informatieavond voor inwoners van de wijk, inwoners kunnen wensen aangeven
 4. De wijk in en kijken of wensen van inwoners gerealiseerd kunnen worden, nieuwe kaart maken
 5. Brief naar inwoners, kaart op deze pagina
 6. Inloopavond waar inwoners nogmaals de kans krijgen hun wensen aan te geven (eventueel de wijk weer in)
 7. Nieuwe kaart, na besluitvorming college is plan definitief
 8. Inwoners krijgen brief over waar en wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, uitvoering werkzaamheden

Deelgebied 1

In het jaar 2016 -2017 starten we met deel gebied 1 “Gieten, Gasselte en omgeving”.

Op de kaart ziet u deelgebied 1:

Deelgebied 1

U kunt ook de gedetailleerde kaart (pdf, 3,1 MB) downloaden.

Gasselte

Deelgebied E

Gasselternijveen

Deelgebied F

Gasselternijveenschemond

Deelgebied G

Gieten

Deelgebied B

Deelgebied C

Deelgebied D

Gieterveen

Indeling

Op basis van de inventarisatie zijn de bomen bij de kwaliteitsbepaling ingedeeld als:

 1. toekomstbomen: groen bolletje (goede gezonde bomen op een goede standplaats die we willen behouden)
 2. monumentale bomen: blauw bolletje (bomen die we op basis van hun monumentale status behouden)
 3. te kappen bomen: rood bolletje (vanwege geconstateerde gebreken, slechte toekomstverwachting)
 4. bespreek gevallen: oranje of geel bolletje of sterretje (bomen waarvan in overleg met de bewoners wordt bepaald of een boom gekapt wordt of juist behouden blijft).

Bij het onderhoudsplan zijn de bomen ingedeeld als:

 1. te snoeien bomen: groen bolletje
 2. monumentale bomen: blauw bolletje (deze bomen zijn in onderhoud bij de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe)
 3. te kappen bomen: rood bolletje
 4. herplant nieuwe boom: geel bolletje

Snoeiplanning bomenonderhoud Gasselte en Gieterveen

De aannemer (BTL bomendienst) gaat het bomenonderhoud in Gasselte en Gieterveen uitvoeren.

Gasselte

Het snoeiwerk start in week 7 en loopt door tot en met week 9 (vanaf 13 februari t/m 3 maart) in Gasselte aan de noordzijde en het midden.
Vanaf week 8 t/m week 9 ( vanaf 20 februari t/m 3 maart) zal ook het zuiden van Gasselte aan de beurt zijn.
Globaal wordt er van Noord naar Zuid en van West naar Oost gewerkt.

Gieterveen

Het snoeiwerk start in week 9 tot en loopt door tot en met week 11 (27 februari t/m 17 maart) in Gieterveen Noord en Zuid. Er wordt met meerdere snoeiploegen tegelijk gewerkt.

Wegstremmingen

In verband met de werkzaamheden wordt het wegvak waar wordt gewerkt tijdelijk afgesloten voor al het doorgaande verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer op werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Wij vragen uw begrip voor de hinder en overlast die het werk met zich mee zal brengen. Voorts vragen we u ook rekening te houden met de risico’s die de inzet van zwaar materieel met zich meebrengt. Wilt u voertuigen buiten het werkbereik zetten en kinderen en huisdieren bij het werk vandaan houden?

Velplanning

De aannemer (LoonbedrijfLeffers) gaat de kap werkzaamheden uitvoeren.

Gasselte

Het kapwerk start in week 8 (vanaf 20 februari) en loopt door tot eind week 10 (10 maart). Globaal wordt er van Noord naar Zuid en van West naar Oost gewerkt.

Gieterveen

Het kap werk start in week 10 (vanaf 6 maart) en duurt tot eind week 11 (17 maart). Er wordt van Noord naar Zuid gewerkt.

Denkt u mee?

We vinden het belangrijk dat u meedenkt over het onderhoud van de bomen in uw omgeving. Henk Heijerman: “Voordat we op een plek met de uitvoering starten, bespreken we de plannen eerst met omwonenden. Tijdens een informatieavond kunnen omwonenden voorkeur en wensen aangeven. Deze voorkeuren en wensen beoordelen we en proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in het bomenonderhoudsplan van het gebied.”

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het bomenonderhoud in uw omgeving? Neem dan contact op met Emo Verdoes, beleidsadviseur groen, via 0592- 26 78 35. Stuurt u liever een mail? Dat kan naar everdoes@aaenhunze.nl