Tijdlijn AZC Bloemakkers Gieten

Op deze pagina zetten we het hele proces rondom het asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten voor u op een rij:

September 2016

Bouw azc Bloemakkers gaat niet door

De bouw van het azc Bloemakkers in Gieten gaat niet door. Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande azc in Gieten. Lees het hele nieuwsbericht.

Juni 2016

Vertraging realisatie azc Bloemakkers

De bouw van het azc Bloemakkers in Gieten zal pas in het najaar kunnen starten. Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat zij de bouwvergunning na de zomervakantie zullen indienen. Dit heeft tot gevolg dat de bezwarentermijn na de vakantie plaatsvindt. De gemeente betreurt de vertraging ten zeerste. Lees verder over de vertraging.

April 2016

Interview locatiemanager COA

In Gieten komt een asielzoekerscentrum op het bedrijventerrein Bloemakkers. We stellen u graag voor aan een paar mensen die bezig zijn met de voorbereidingen. In dit bericht: Sylvia Rahawarin, locatiemanager COA, AZC Gieten. Lees het hele interview.

AZC Bloemakkers, Gieten - Stand van zaken, april 2016

De gemeente Aa en Hunze en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn bezig met de voorbereidingen voor het tijdelijke asielzoekerscentrum in Gieten. In dit bericht een korte weergave van de stand van zaken. Lees verder over de voorbereidingen.

Februari 2016

Start werkzaamheden asielzoekerscentrum Gieten

Op het bedrijventerrein Bloemakkers is nu nog niet zichtbaar dat er een asielzoekerscentrum (azc) komt. Achter de schermen lopen de voorbereidingen door: hierover hebben wij u eerder geïnformeerd. Vanaf 1 maart gaat u ook op de locatie aan de Rondkamp voorbereidende werkzaamheden zien. Lees verder over Start werkzaamheden asielzoekerscentrum Gieten.

Ontwikkelingen asielzoekerscentrum Gieten

Op het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten is nu nog niet zichtbaar dat er een asielzoekerscentrum (azc) komt. Toch lopen de voorbereidingen achter de schermen gewoon door. Direct omwonenden zijn uitgenodigd en ook de klankbordgroep is bijeen geweest op woensdag 10 februari. Lees verder over Ontwikkelingen asielzoekerscentrum Gieten.

December 2015

Omgevingsvergunning tijdelijk asielzoekerscentrum Gieten

Aanvragen voorbereidende werkzaamheden bouwrijp maken terrein en verleende vergunning. Lees verder over omgevingsvergunning tijdelijk asielzoekerscentrum Gieten

Klankbordgroep azc Gieten bijeen

Op maandag 7 december zijn leden van de klankbordgroep bijeen gekomen om over de stand van zaken rondom het azc in Gieten te praten. In dit verslag een korte weergave van de besproken punten. Lees verder over klankbordgroep azc Gieten bijeen

Update asielzoekerscentrum (azc) in Gieten

De gemeente Aa en Hunze bereidt momenteel samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de komst van een tijdelijk azc op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten voor. Het doel is om het azc voor de zomer van 2016 in gebruik te nemen. De onderstaande punten geven de recente stand van zaken weer. Lees verder over update asielzoekerscentrum (azc) in Gieten

Oktober 2015

Gemeente Aa en Hunze niet in beeld voor noodopvang asielzoekers

Dinsdag 27 oktober hebben de burgemeesters van Drenthe en de commissaris van de Koning Jacques Tichelaar gesproken over extra opvang van vluchtelingen in de provincie Drenthe. Daarbij zijn de mogelijkheden in kaart gebracht voor (grootschalige) noodopvang. De gemeente Aa en Hunze is niet in beeld voor noodopvang voor asielzoekers. In de gemeente komen een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) in Gieten en kleinschalige opvang in Rolde. Lees verder over gemeente Aa en Hunze niet in beeld voor noodopvang asielzoekers

Commissievergadering 15 oktober: stand van zaken AZC Gieten

Op donderdag 15 oktober heeft de gemeenteraad in een commissievergadering de stand van zaken rondom de komst van het AZC besproken. Lees verder over comissievergadering 15 oktober: stand van zaken AZC Gieten

Voortgang AZC Gieten: constructieve bijeenkomsten met klankbordgroep en ondernemers

Op maandag 5 oktober hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met de klankbordgroep, Ondernemersvereniging Gieten en ondernemers van Bloemakkers over de voortgang van de plannen voor het AZC in Gieten. Tijdens deze bijeenkomsten is de voorgestelde locatie op het bedrijventerrein Bloemakkers besproken. Lees verder over voortgang AZC Gieten: constructieve bijeenkomsten met klankbordgroep en ondernemers

Juli 2015

Eerste bijeenkomst klankbordgroep AZC Bloemakkers

Afgelopen maandag 29 juni is de klankbordgroep voor het asielzoekerscentrum (AZC) aan bedrijventerrein Bloemakkers voor het eerst samen gekomen. Met de gemeente en het COA hebben de leden gesproken over het doel van de klankbordgroep, de stand van zaken en de eerste schetsen van het centrum. Lees verder over eerste bijeenkomst klankbordgroep AZC Bloemakkers

Juni 2015

Klankbordgroep

Tijdens de bijeenkomsten heeft iedereen de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven voor de klankbordgroep. In totaal hebben 20 personen zich aangemeld. Op maandagavond 29 juni komt de klankbordgroep voor het eerst samen. Daarbij sluiten ook het COA en de burgemeester aan.

Basisonderwijs

Er zijn asielkinderen die basisonderwijs gaan volgen in de gemeente. Op maandag 22 juni heeft de gemeente hierover een gesprek gehad met de directeuren van Stichting PrimAH en COG Drenthe.  

Overleg met ondernemers

We merken dat ondernemers die hun bedrijf gevestigd hebben op bedrijventerrein Bloemakkers nog de nodige vragen hebben. Op maandagavond 22 juni is de gemeente samen met de ondernemers om tafel gegaan.

Voortgezet onderwijs

“Waar gaan de kinderen naar school?” Dat was één van de vragen die gesteld werd tijdens de informatiebijeenkomst. Afgelopen woensdag 11 juni hebben burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Harry Dijkstra een eerste overleg gehad met de directeuren van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh in Gieten en Assen.

Mei 2015

Informatiebijeenkomst

Op maandag 18 mei zijn ondernemers en direct omwonenden geïnformeerd door burgemeester Eric van Oosterhout en Henk Wolthof (unitmanager COA). Een week later is er een informatiebijeenkomst georganiseerd om alle inwoners bij te praten.