Jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen

U kunt als zang-, muziek- of toneelvereniging online een subsidie van de gemeente aanvragen met het formulier jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen. De aanvraag die u doet is voor het jaar 2018. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 31 mei 2017 invullen.

Bent u een zang-, muziek- of toneelvereniging en voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • statutair gevestigd in de gemeente Aa en Hunze
 • minimaal 75% van de leden woont in de gemeente
 • u valt niet onder een kerkgenootschap, politieke partij of vakorganisatie
 • toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente
 • activiteiten gericht op de bevolking van de gemeente
 • hebt u tenminste 5 uitvoeringen/optredens per jaar in de gemeente 

Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van beleidsregels amateuristische kunstbeoefening. Deze subsidie kunt u aanvragen met het formulier jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen aanvragen. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 31 mei 2017 invullen.

Als u een vereniging bent die de afgelopen jaren al subsidie heeft ontvangen dan heeft u voor deze subsidieaanvraag de volgende gegevens/bijlagen nodig:

 • IBAN-rekeningnummer van de vereniging
 • Ledenlijst (naam en woonplaats)
 • Jaarrekening 2016
 • Jaarverslag 2016
 • Activiteitenplanning 2018
 • Begroting 2018
 • Bij wijziging bestuurssamenstelling (voorzitter, secretaris, penningmeester)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres van nieuw bestuurslid.
 • Bij wijziging professionele ondersteuning, gegevens: naam, beroepsopleiding en bijlage (diploma/document)

Doet u voor de eerste keer een aanvraag om subsidie, dan heeft u naast bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens nodig:

 • Statuten
 • Gegevens bestuursleden: naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de voorzitter, secretaris, penningmeester
 • Gegevens professioneel ondersteuner: naam, opleiding en bijlage (diploma/document)

Hebt u vragen over deze subsidie(aanvraag), dan kunt u contact opnemen met mw. I. Wilkens via mailadres iwilkens@aaenhunze.nl of via telefoonnummer (0592) 26 78 80