Jaarsubsidie ouderenactiviteiten

Ontvangt uw vereniging/stichting van de gemeente Aa en Hunze een subsidie in het kader van het flankerend ouderenbeleid. Dan kunt u deze online aanvragen met het formulier jaarsubsidie ouderenactiviteiten aanvragen. De aanvraag die u doet is voor het jaar 2018. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 31 mei 2017 invullen.

Voor deze subsidieaanvraag heeft u de volgende gegevens/bijlagen nodig:

  • IBAN-rekeningnummer van de vereniging
  • Ledenlijst (naam en woonplaats)
  • Jaarrekening 2016
  • Jaarverslag 2016 (of omschrijving toevoegen)
  • Activiteitenplanning 2018 (of omschrijving toevoegen)
  • Begroting 2018

Hebt u vragen over deze subsidie(aanvraag), dan kunt u contact opnemen met mw. I. Wilkens via mailadres iwilkens@aaenhunze.nl of via telefoonnummer (0592) 26 78 80