Gevonden en verloren voorwerpen

Als u een voorwerp vindt of kwijt bent, kunt u daarvoor terecht bij de gemeente.

Melden

Dit kan telefonisch via nummer 14 0592 of via e-mail gemeente@aaenhunze.nl

Gevonden

Als u een voorwerp vindt moet u uw best doen het voorwerp aan de eigenaar terug te geven. Als u niet weet wie de eigenaar is kunt u aangifte doen bij de gemeente Aa en Hunze. U kunt een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring geven of zelf bewaren.

Zelf bewaren

Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele onkosten binnen een maand te vergoeden. Als de rechtmatige eigenaar deze kosten niet op tijd betaalt, wordt de beheerder de eigenaar. 

Bij de gemeente in bewaring geven

U kunt het voorwerp ook afgeven bij de gemeente. De gemeente wordt dan beheerder en houdt het voorwerp in goede staat. Als de rechtmatige eigenaar niet wordt gevonden, mag u het voorwerp houden zodra de bewaartermijn is verstreken.

Bewaartermijnen

Gevonden voorwerpen die een waarde vertegenwoordigen tot € 450,- worden drie maanden bewaard. Als dan geen eigenaar van het voorwerp bekend is, wordt de beheerder de eigenaar. Voorwerpen die meer dan € 450,- waard zijn, worden een jaar bewaard. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld, dan wordt de beheerder de eigenaar. De 'nieuwe' eigenaar mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen.

Verloren

Als u in de gemeente Aa en Hunze een voorwerp bent verloren, kunt u dit melden bij de gemeente. Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als 'verloren' geregistreerd staan.

Diefstal

Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie. Diefstal blijft namelijk een politiezaak! U kunt aangifte doen op het politiebureau, of via het internet.