Nieuws november 2016

 • Afvalkalender 2017

  De ophaaldagen 2017 staan in de app Afvalwijzer.

 • Evaluatie centrumplan Rolde

  In oktober is het Centrumplan Rolde geëvalueerd met Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging Rolde. Dit heeft geleid tot een aantal acties. Zo gaat de gemeente Aa en Hunze, als het weer het toelaat, de straatwerkzaamheden nog dit jaar uitvoeren. De groenwerkzaamheden worden, rekening houdend met het groeiseizoen, in het voorjaar van 2017 uitgevoerd.

 • Aa en Hunze biedt recreatieondernemers de mogelijkheid om bedrijfsscan te doen

  Op verzoek van een aantal bedrijven uit de verblijfsrecreatie heeft de gemeente Aa en Hunze afgelopen zomer een onderzoek gedaan. Hieraan hebben 300 toeristische gasten deelgenomen. Burgemeester Eric van Oosterhout: “Uit de enquête kwam naar voren dat de natuur en vele recreatiemogelijkheden de belangrijkste redenen zijn om dit gebied te bezoeken. Om recreatiebedrijven ‘toeristproof 2020’ te maken biedt de gemeente ondernemers de mogelijkheid om een bedrijfsscan te laten doen. Op deze manier hopen we de dag- en verblijfsrecreatie in Aa en Hunze naar een nog hoger niveau te tillen.”

 • Aa en Hunze start met project Mentor4You

  Gemeenten zijn, met de invoering van de Jeugdwet, sinds 2015 verantwoordelijk voor goed en voldoende aanbod voor jeugdhulp en preventie. Mentor4You biedt jongeren tussen 12 en 23 jaar ondersteuning op allerlei gebieden. Wethouder Harry Dijkstra: “Wij staan positief tegenover het Mentor4You project en zien het als een welkome aanvulling op ons aanbod voor jeugdhulp. Als we hiermee kunnen voorkomen dat jongeren in de zwaardere jeugdhulpverlening terecht komen, dan is dit project geslaagd.”

 • Glas scheiden wordt nu nog makkelijker!

  Wethouder Co Lambert heeft op 19 november bij de Albert Heijn in Rolde, samen met het promotieteam van Glas in ’t Bakkie, het scheiden van glas onder de aandacht gebracht. Het winkelend publiek kreeg een ‘Glastas’ mee, waardoor het nog makkelijker wordt om glazen verpakkingen apart te houden.

 • Nog nooit zoveel huwelijken in Aa en Hunze!

  In de gemeente Aa en Hunze zijn nog nooit zoveel huwelijken gesloten als dit jaar. Tot nu toe al 124. Trouwen kan in de raadzaal in het gemeentehuis, maar ook op locatie. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid aan mensen met een minimum inkomen om de plechtigheid in het gemeentehuis gratis te voltrekken.

 • Week tegen kindermishandeling: Aa en Hunze zet zich in

  Deze week (14 tot en met 20 november) is het de Week tegen Kindermishandeling. Ook de gemeente Aa en Hunze zet zich in om aandacht te vragen voor deze problematiek. In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Die cijfers liegen er niet om. In 2015 werden in Drenthe 1853 meldingen gedaan van kindermishandeling en/of seksueel misbruik en werd Veilig Thuis Drenthe 1924 keer benaderd voor advies.

 • Wethouder Harry Dijkstra deelt boekje 'Kunnen we dan bij jou' uit

  Vorige week reikte wethouder Harry Dijkstra het eerste exemplaar uit van het boekje ‘Kunnen we dan bij jou’. Drie leerlingen van Kindcentrum De Marke uit Gieten namen het boekje over vluchtelingenkinderen in ontvangst.

 • Actualisatie verkeers- en vervoersbeleid

  De gemeente Aa en Hunze gaat het verkeers- en vervoersbeleid actualiseren. Bij de opzet van dit beleidsplan is een koppeling gelegd naar de Strategische Toekomstvisie 2025. De thema’s die hierin centraal staan, hebben als leidraad gediend. Ze zijn vertaald in drie pijlers: Bereikbaarheid Aa en Hunze, Duurzaam Aa en Hunze en Toegankelijk Aa en Hunze.

 • Vervolg project Brandveilig Leven

  De campagne Brandveilig Leven Aa en Hunze krijgt weer een vervolg. De voorgaande vier projecten waren een groot succes: de rookmelderdichtheid is in de bezochte buitengebieden met 32 % verhoogd. De gemeente zet het project voort in de vier grote kernen.

 • Avondje weg? Licht aan en deur op slot!

  Gelukkig zijn er in de gemeente niet veel inbraken. Om dat zo te houden kunnen we zelf een aantal dingen doen.