Bestemmingsplan Buitengebied van kracht

Het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Aa en Hunze is sinds 15 maart 2017 van kracht. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan. Het Ministerie van Economische Zaken en Raedthuys Windenergie waren van mening dat het Bestemmingsplan Buitengebied de komst van windmolens onmogelijk maakt. Zij vroegen de Raad van State om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan geldig verklaard, met uitzondering van de gronden waar volgens het rijksinpassingsplan de windmolens komen. De gemeente is tevreden met deze uitspraak. Het bevestigt wat de gemeente steeds voor ogen heeft gehad: niet onrechtmatig handelen om windmolens tegen te houden, maar ook niet de bestemmingsplanprocedure over doen.  

Bestemmingsplan

Sinds 15 maart kunnen aanvragen voor een omgevingsvergunning weer in behandeling worden genomen. In het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied staan geactualiseerde regels voor het gebruik van de grond buiten de bebouwde kom en wat daarop gebouwd mag worden. Voor vragen over het Bestemmingsplan Buitengebied kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0592) 267821.