Nieuws juni 2017

Nieuwsberichten juni 2017.

 • Raad 29 juni 2017 terugkijken

  Bekijk de raadsvergadering van 29 juni terug.

 • Inwoners tevreden over kwaliteit en ondersteuning Wmo

  Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die in 2016 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn tevreden over de kwaliteit en de manier van ondersteuning. Ruim 400 inwoners hebben meegewerkt aan het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.

 • College bie ’t pad in Gasselternijveen

  Op dinsdag 27 juni was het College bie ’t Pad in Gasselternijveen! De dag begon met de collegevergadering.

 • MFC De SPIL beste dorpshuis van het jaar!

  Volgens de jury heeft De Spil zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een waar centrum van Gasselternijveen.

 • Winnaar Day for Change Verkiezing: CDS ’t Kompas in Gasselternijveen!

  Dit schooljaar heeft groep 7/8 van basisschool ’t Kompas in Gasselternijveen meegedaan aan de Day for Change Actie. De leerlingen gingen de uitdaging aan om een onderneming te starten met een microkrediet. Hun winst wordt ingezet in een financieel educatieproject voor kinderen en jongeren in Senegal. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 • Commissie 22 juni 2017 terugkijken

  Over Toekomstscenario Sociaal team Aa en Hunze (opiniërend) en Beleid zonnepaneelvelden (informerend).

 • KUNSTKIDS

  Dit jaar deden 85 kinderen na schooltijd mee met KUNSTKIDS, een naschools programma georganiseerd door het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze.

 • Panelonderzoek: Samen aan de slag!

  2017 is het ‘Jaar van de dorpen’. Tijdens het themajaar ‘Dorpen van Aa tot hunZe’ willen we leren van elkaar en ‘beter’ samenwerken. Waar staan we nu? Hoe kijken we naar elkaar en wat verwachten we van elkaar? Dit hebben we onderzocht met het Aa en Hunze panel en een enquête onder medewerkers van de gemeente. 350 inwoners en 100 medewerkers van de gemeente hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn nu bekend.

 • Omzien naar elkaar in Rolde

  Ouderen blijven langer thuis wonen. Het kan dan voorkomen dat (tijdelijk) hulp en aandacht gewenst is. Daarom is de vrijwilligersorganisatie in Rolde e.o. opgericht. Mensen weten de organisatie steeds beter te vinden. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Regelmatig inspringen of een enkele keer, het kan allemaal.

 • De heer P. van Dijk (Piet) is benoemd tot burgemeester van Aa en Hunze.

  De benoeming gaat in op 14 september 2017.

 • Beleidsplan 2017

  Op koers met ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’.

 • Commissie 15 juni 2017 terugkijken

  Bekijk de Commissievergadering over Kadernotitie Toekomst de Boerhoorn en Visie Openluchtzwembaden.

 • Gevraagd: Digitale vrijwilligers

  De Bibliotheek Aa en Hunze zoekt voor alle vestigingen digitale vrijwilligers.

 • Energieregelingen Aa en Hunze worden goed benut

  Sinds begin maart zijn er vanuit de gemeente een aantal energieregelingen van kracht. Hiermee wil de gemeente u als inwoner én als bedrijf stimuleren om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken. Er is veel belangstelling voor de verschillende regelingen!

 • Jaarrekening Aa en Hunze 2016

  Veel bereikt met inwoners, een positief financieel resultaat en een goedkeurende verklaring.

 • Raad 1 juni terugkijken

  Openbaarmaking aanbeveling benoeming burgemeester.

 • Gemeenteraad van Aa en Hunze draagt Piet van Dijk voor als nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze heeft vanavond het besluit genomen om Piet van Dijk als nieuwe burgemeester aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting zal hij per 14 september 2017 als burgemeester van Aa en Hunze beginnen.