Nieuws juni 2017

 • Winnaar Day for Change Verkiezing: CDS ’t Kompas in Gasselternijveen!

  Dit schooljaar heeft groep 7/8 van basisschool ’t Kompas in Gasselternijveen meegedaan aan de Day for Change Actie. De leerlingen gingen de uitdaging aan om een onderneming te starten met een microkrediet. Hun winst wordt ingezet in een financieel educatieproject voor kinderen en jongeren in Senegal. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 • Commissie 22 juni 2017 terugkijken

  Over Toekomstscenario Sociaal team Aa en Hunze (opiniërend) en Beleid zonnepaneelvelden (informerend).

 • Raad - 29 juni 2017

  Op donderdag 29 juni 2017 om 20.00 uur wordt in het gemeentehuis van Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten de vergadering van de raad gehouden.

 • KUNSTKIDS

  Dit jaar deden 85 kinderen na schooltijd mee met KUNSTKIDS, een naschools programma georganiseerd door het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze.

 • Publicaties Schakel 21 juni 2017

  21 juni 2017, pdf, 2MB

  Publicaties van de gemeente in De Schakel van 21 juni 2017 (pdf, 2,8 MB)

 • Panelonderzoek: Samen aan de slag!

  2017 is het ‘Jaar van de dorpen’. Tijdens het themajaar ‘Dorpen van Aa tot hunZe’ willen we leren van elkaar en ‘beter’ samenwerken. Waar staan we nu? Hoe kijken we naar elkaar en wat verwachten we van elkaar? Dit hebben we onderzocht met het Aa en Hunze panel en een enquête onder medewerkers van de gemeente. 350 inwoners en 100 medewerkers van de gemeente hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn nu bekend.

 • Omzien naar elkaar in Rolde

  Ouderen blijven langer thuis wonen. Het kan dan voorkomen dat (tijdelijk) hulp en aandacht gewenst is. Daarom is de vrijwilligersorganisatie in Rolde e.o. opgericht. Mensen weten de organisatie steeds beter te vinden. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Regelmatig inspringen of een enkele keer, het kan allemaal.

 • Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

  Op 27 juni 2017 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze om 9.00 uur in het gemeentehuis in Gieten. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk.

 • Expositie kleurrijke kunstwerken

  De hal van het gemeentehuis in Gieten hangt vol met kleurrijke kunstwerken. Leerlingen van de scholen SWS Oostermoer uit Gieterveen en CDS ’t Kompas uit Gasselternijveen laten op deze manier het werk zien, dat ze gemaakt hebben tijdens het vak beeldende vorming.

 • De heer P. van Dijk (Piet) is benoemd tot burgemeester van Aa en Hunze.

  De benoeming gaat in op 14 september 2017.

 • Denk mee over het sociaal team!

  Wilt u meedenken over het Sociaal team Aa en Hunze? Hoe we de informatievoorziening en bereikbaarheid verder kunnen verbeteren? Dat kan!

 • Beleidsplan 2017

  Op koers met ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’.

 • Energieregelingen Aa en Hunze worden goed benut

  Sinds begin maart zijn er vanuit de gemeente een aantal energieregelingen van kracht. Hiermee wil de gemeente u als inwoner én als bedrijf stimuleren om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken. Er is veel belangstelling voor de verschillende regelingen!

 • Gevraagd: Digitale vrijwilligers

  De Bibliotheek Aa en Hunze zoekt voor alle vestigingen digitale vrijwilligers.

 • Commissie 15 juni 2017 terugkijken

  Bekijk de Commissievergadering over Kadernotitie Toekomst de Boerhoorn en Visie Openluchtzwembaden.

 • Gezocht: vrijwilliger voorleesuurtjes

  De Bibliotheken Annen, Gasselternijveen, Gieten en Rolde zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers die Boekstartuurtjes begeleiden. Het gaat om voorlezen en knutselen aan 0 - 4 jarigen.

 • Jaarrekening Aa en Hunze 2016

  Veel bereikt met inwoners, een positief financieel resultaat en een goedkeurende verklaring.

 • Raad 1 juni terugkijken

  Openbaarmaking aanbeveling benoeming burgemeester.

 • Jan Hoekema waarnemend burgemeester Langedijk

  De provincie Noord-Holland heeft op 1 juni bekend gemaakt dat waarnemend burgemeester Jan Hoekema met ingang van 20 juli 2017 benoemd wordt als waarnemend burgemeester in Langedijk.
  Wij vinden het jammer dat Jan Hoekema ons eerder gaat verlaten dan gepland, maar respecteren zijn keuze.

 • Gemeenteraad van Aa en Hunze draagt Piet van Dijk voor als nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze heeft vanavond het besluit genomen om Piet van Dijk als nieuwe burgemeester aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting zal hij per 14 september 2017 als burgemeester van Aa en Hunze beginnen.