Korting op kavelprijs bij energieneutraal bouwen

Inwoners in de gemeente Aa en Hunze die een kavel van de gemeente kopen en daarop een energieneutrale woning bouwen kunnen korting krijgen. De korting is 10% van de kavelprijs (met een maximum van € 5.000,-).

Dit is één van de nieuwe duurzaamheidsregelingen in de geactualiseerde duurzaamheidsvisie van de gemeente Aa en Hunze.

Energieneutrale woning

Wethouder Co Lambert: “Het is verstandig om een woning die nu gebouwd wordt energieneutraal te bouwen. Deze duurzaamheidsregeling is bedoeld om inwoners het laatste zetje te geven. Om in aanmerking te komen voor de korting moet de woning een EPC-waarde van 0 hebben. Dit betekent dat de woning ongeveer even veel opwekt als verbruikt.” De investering voor het energieneutraal bouwen wordt door de korting lager, waardoor de terugverdientijd korter wordt. Inwoners kunnen hiervoor alleen in aanmerking komen als ze bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kunnen aantonen dat ze duurzaam gaan bouwen.

Inspiratie opdoen?

Of meer informatie over duurzame maatregelen? Kijk dan eens op www.huisvolenergie.nl/voorbeeldwoningen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de korting op de kavelprijs contact op met Bienke Venema via bvenema@aaenhunze.nl.