Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jan Moek uit Gieten

Donderdag 13 april 2017 heeft locoburgemeester de heer Henk Heijerman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Jan Moek (63 jaar) uit Gieten. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Moek (gepensioneerd beveiliger bij de NAM) heeft zich vanaf de begin jaren tachtig, met name op sportief gebied, ingezet voor de samenleving.

1983-heden: Vrijwilliger bij en mede-oprichter en voorzitter (1983-1991) van de toerfietsclub TFC Gieten (100 leden). Betrokkene was/is (nog steeds) actief als organisator van de diverse (fiets)evenementen. Ook heeft hij bijgedragen aan de aanleg van de ATB-route, welke door de staatsbossen in Gieten e.o. gaat

1985-heden: Vrijwilliger bij de IJsvereniging Gieten-Bonnen. Betrokkene helpt/ondersteunt bij de benodigde werkzaamheden op en rond de ijsbaan, indien het, vanwege het weer, mogelijk is om te schaatsen.

1985-heden: Vrijwilliger bij en algemeen bestuurslid (1990-1998) en voorzitter (2004-heden) van de Stichting Wieler Promotion Oostermoer te Gieten. Betrokkene was/is actief als organisator/begeleider bij de activiteiten van de stichting. In het bijzonder heeft hij bijgedragen aan enkele bovenlokale/nationale/internationale evenementen, zoals het Wereldkampioenschap Veldrijden in 1991 en de Nederlands Kampioenschapen in 1991, 2000 en 2014. Ook is hij afgevaardigd bestuurslid namens de Stichting bij de Belgische organisatie VZW, welke verantwoordelijk is voor de organisatie van de jaarlijkse Super Prestige Veldritten.

2005-heden: Medeoprichter van en coördinator bij het Organisatiecomité Run van Gieten.

In een verder verleden was de heer Moek betrokken bij de redactie van het clubblad bij Zwemclub Zwanemeer Gieten en bij de jubileumcommissie van de voetbalvereniging Gieten.