9 inwonersinitiatieven ontvangen een bijdrage van 'Jullie idee, samen uitvoeren'

Negen inwonersinitiatieven hebben een financiële bijdrage van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen. De gemeente Aa en Hunze heeft dit project dit jaar voor de derde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Vrijdag 7 april zijn de bedragen onthult die de 9 initiatieven hebben ontvangen.

Wethouder Henk Heijerman: “Mooi dat zoveel inwoners weer samen de schouders eronder willen zetten! We zijn erg blij met deze initiatieven en hebben alle vertrouwen in mooie resultaten.”

De 9 initiatieven

Het college heeft ingestemd met het advies van de adviescommissie om aan deze 9 initiatieven een bijdrage toe te kennen:

 • ViaVia Shop in Gieten (€ 1.000,-)
  Een bijdrage voor promotieactiviteiten van de winkel.
 • Dorpshuis de Zevenster in Schoonloo (€ 2.900,-)
  Een bijdrage voor een nieuwe trap en het verbeteren van de sfeer en de uitstraling van het dorpshuis.
 • Dorpsbewoners leren en werken met elkaar in Anloo (€ 2.500,-)
  Een bijdrage voor activiteiten voor jong en oud rondom de school.
 • Duurzame ijsbaan in Anderen (€ 8.600,-)
  Een bijdrage voor het realiseren van zonnepanelen en ledverlichting bij de ijsbaan in Anderen.
 • Kleintje Klimbos in Gieten (€ 2.000,-)
  Een bijdrage voor het maken van een klimbos voor kinderen bij het speeltuintje aan de Landspoelen.
 • Dorpsplein in Gasselte (€ 2.800,-)
  Een bijdrage voor het realiseren van het openluchttheater bij het dorpsplein in Gasselte.
 • De Speulkoel in Anloo (€ 10.000,-)
  Een bijdrage voor een flexibele overkapping voor De Speulkoel in Anloo.
 • Een trimbaan in Gasselternijveen (€ 3.500,-)
  Een bijdrage voor het realiseren van een trimbaan in het Nieveenster Bos.
 • Dorpshuis Anloop Schipborg (€ 4.000,-)
  Een bijdrage voor het realiseren van een aantrekkelijk dorpshuis.

groepsfoto
Foto: Harry Tielman. V.l.n.r. Wim Possemis (Trimbaan Nieveenster Bos), Inge de Goed (De Speulkoel Anloo), Mark Feldmann (Kleintje Klimbos Gieten), Marja Bodewes (ViaVia Shop Gieten), wethouder Henk Heijerman, Margrieta Dekker (De Zevenster Schoonloo), Menno Heeres (Anloop Schipborg), Erik Wilms (Dorpsplein Gasselte), Riekus Raven (IJsbaan Anderen) en Joan Gros (jong en oud leren van elkaar Anloo).

Derde keer

De gemeente Aa en Hunze heeft het project ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ dit jaar voor de derde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. In totaal zijn er 16 initiatieven ingediend. Hiervan ontvangen 9 initiatieven een bijdrage vanuit ‘Jullie idee, samen uitvoeren’.

De hoogte van de bijdragen

Wethouder Henk Heijerman heeft tijdens de slotbijeenkomst op 7 april de hoogte van de financiële bijdragen bekend gemaakt. In totaal heeft het college € 40.000 beschikbaar gesteld voor deze derde ronde van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’. Inwoners konden van 21 september tot 21 december 2016 een aanvraag indienen. Initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Inwoners voeren het idee zelf uit.

Adviescommissie

De adviescommissie, bestaande uit 5 inwoners uit de gemeente, heeft het college geadviseerd over de ingediende plannen.