Nieuws april 2017

  • Succesvolle bijeenkomst ‘Dorpen van Aa tot hunZe’

    Woensdagavond kwamen ruim 100 geïnteresseerden naar Dorpscentrum café Homan in Eext voor een bijeenkomst over fondsen. Tijdens de bijeenkomst ‘Van geld voor een idee tot hulp bij het schrijven van een plan’ kregen bezoekers informatie van verschillende geldschieters. Er waren presentaties van Het Oranjefonds, Rabofonds, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, Leader, Vitaal Platteland en het Leefbaarheidsfonds. Ook werd er verteld over crowdfunding.

  • Publicaties Schakel 19 april 2017

    18 april 2017, pdf, 728kB

    Publicaties van de gemeente in De Schakel van 19 april 2017 (pdf, 792 kB)

  • Tijdelijke verkeersmaatregelen

    Vanwege de Voorjaarsmarkt in Gasselternijveenschemond, de Brinkmarkt in Annen en de Koningsdagviering in Gieten gelden er op 23 en 27 april enkele tijdelijke verkeersmaatregelen.

  • Koninklijke onderscheiding

    Koninklijke onderscheiding voor de heer Jan Moek uit Gieten

  • College kiest nieuwe richting Sociaal team Aa en Hunze

    Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft het voornemen om het Sociaal team Aa en Hunze door te ontwikkelen in een overheids-BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder wordt. Daardoor kunnen de professionals van het sociaal team zich verder specialiseren in de zorg van inwoners en kan de gemeente zich richten op haar regierol, door als opdrachtgever te sturen op de kwaliteit van de zorg. Het college legt het principebesluit voor aan de gemeenteraad en werkt het daarna verder uit.

  • Korting op kavelprijs bij energieneutraal bouwen

    Inwoners in de gemeente Aa en Hunze die een kavel van de gemeente kopen en daarop een energieneutrale woning bouwen kunnen korting krijgen. De korting is 10% van de kavelprijs (met een maximum van € 5.000,-).

  • Anjeractie

    Collecteren voor Prins Bernhard Cultuurfonds en eigen verenigingskas!

  • Meer dan 165 deelnemers gezond- en fitheidstest 65+ in Gasselternijveen

    De gemeente Aa en Hunze organiseert in samenwerking met fysiotherapie Optimove, Impuls welzijn en SportDrenthe een gezond- en fitheidstest op dinsdag 18 april. Begin maart hebben alle inwoners van 65 jaar en ouder in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond een brief ontvangen over de start van een nieuw beweegproject. Meer dan 165 deelnemers hebben zich aangemeld voor de gezond- en fitheidstest. De oudste deelnemer is 93 jaar oud.

  • 9 inwonersinitiatieven ontvangen een bijdrage van 'Jullie idee, samen uitvoeren'

    Negen inwonersinitiatieven hebben een financiële bijdrage van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen. De gemeente Aa en Hunze heeft dit project dit jaar voor de derde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Vrijdag 7 april zijn de bedragen onthult die de 9 initiatieven hebben ontvangen.

  • Commissievergadering 6 april terugkijken

    Over stand van zaken ontwikkeling breedband Aa en Hunze, gebiedscoördinatie Drentse Aa en nota Gezondheidsbeleid 2017-2020.

  • College bie ’t pad in Eexterveenschekanaal en Nieuwediep

    Dinsdag 28 maart was het ‘College bie ’t pad’ in Eexterveenschekanaal en Nieuwediep.

  • Fietsers voelen zich niet veilig in winkelcentrum van Gieten

    Aanpak van leegstand, meer terrassen, evenementen en groen in het centrum van Gieten. Dit is naar voren gekomen uit de resultaten van de inloopbijeenkomst op 28 februari over het centrum in Gieten. Ook het harde rijden in het centrum is opvallend vaak genoemd, fietsers voelen zich niet veilig. Dit aandachtspunt kwam zowel in de bijeenkomst voor inwoners en ondernemers als voor leerlingen van het Dr. Nassau College naar voren. In totaal hebben ongeveer 100 mensen hun mening gegeven in de tweede ronde over een nieuwe visie voor het centrum van Gieten.

  • Raadsvergadering 30 maart terugkijken

    Over onder andere aanbesteding vernieuwbouw club- en kleedaccommodatie vv Gieten, bestuurlijke overdracht SWS Oostermoer en visie op Maatschappelijk Vastgoed Aa en Hunze.

  • Vierendertig sollicitanten voor burgemeestersfunctie Aa en Hunze

    Provincie Drenthe maakt bekend dat vierendertig belangstellenden gesolliciteerd hebben naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze.