Nieuws april 2017

Nieuwsberichten april 2017.

 • Koninklijke Onderscheiding

  Koninklijke onderscheiding voor Jaap Hadderingh uit Gasselte.

 • Doorstroming verkeersplein Gieten verbeterd

  Dinsdag 2 mei 2017 doet de provincie Drenthe kleine aanpassingen rondom het verkeersplein Gieten. De afgelopen maanden heeft de provincie samen met weggebruikers een aantal maatregelen bedacht en uitgevoerd om de doorstroming te verbeteren.

 • College bie ’t pad in Gieterveen

  Dinsdag 18 april was het ‘College bie ’t pad’ in Gieterveen. Het college begon de dag met de wekelijkse vergadering, deze keer in dorpshuis “Ous Hoes”. Vervolgens lunchten verschillende dorpsbewoners aan de gemeentelijke thematafel met het college in de onlangs geopende kookstudio Kookecht.

 • Commissievergadering 20 april terugkijken

  Stand van zaken volkshuisvesting in Aa en Hunze, Huisvesting en begeleiding statushouders en Visie Openluchtzwembaden.

 • Succesvolle bijeenkomst ‘Dorpen van Aa tot hunZe’

  Woensdagavond kwamen ruim 100 geïnteresseerden naar Dorpscentrum café Homan in Eext voor een bijeenkomst over fondsen. Tijdens de bijeenkomst ‘Van geld voor een idee tot hulp bij het schrijven van een plan’ kregen bezoekers informatie van verschillende geldschieters. Er waren presentaties van Het Oranjefonds, Rabofonds, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, Leader, Vitaal Platteland en het Leefbaarheidsfonds. Ook werd er verteld over crowdfunding.

 • Koninklijke onderscheiding

  Koninklijke onderscheiding voor de heer Jan Moek uit Gieten

 • College kiest nieuwe richting Sociaal team Aa en Hunze

  Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft het voornemen om het Sociaal team Aa en Hunze door te ontwikkelen in een overheids-BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder wordt. Daardoor kunnen de professionals van het sociaal team zich verder specialiseren in de zorg van inwoners en kan de gemeente zich richten op haar regierol, door als opdrachtgever te sturen op de kwaliteit van de zorg. Het college legt het principebesluit voor aan de gemeenteraad en werkt het daarna verder uit.

 • Korting op kavelprijs bij energieneutraal bouwen

  Inwoners in de gemeente Aa en Hunze die een kavel van de gemeente kopen en daarop een energieneutrale woning bouwen kunnen korting krijgen. De korting is 10% van de kavelprijs (met een maximum van € 5.000,-).

 • Meer dan 165 deelnemers gezond- en fitheidstest 65+ in Gasselternijveen

  De gemeente Aa en Hunze organiseert in samenwerking met fysiotherapie Optimove, Impuls welzijn en SportDrenthe een gezond- en fitheidstest op dinsdag 18 april. Begin maart hebben alle inwoners van 65 jaar en ouder in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond een brief ontvangen over de start van een nieuw beweegproject. Meer dan 165 deelnemers hebben zich aangemeld voor de gezond- en fitheidstest. De oudste deelnemer is 93 jaar oud.

 • 9 inwonersinitiatieven ontvangen een bijdrage van 'Jullie idee, samen uitvoeren'

  Negen inwonersinitiatieven hebben een financiële bijdrage van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen. De gemeente Aa en Hunze heeft dit project dit jaar voor de derde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Vrijdag 7 april zijn de bedragen onthult die de 9 initiatieven hebben ontvangen.

 • Commissievergadering 6 april terugkijken

  Over stand van zaken ontwikkeling breedband Aa en Hunze, gebiedscoördinatie Drentse Aa en nota Gezondheidsbeleid 2017-2020.

 • College bie ’t pad in Eexterveenschekanaal en Nieuwediep

  Dinsdag 28 maart was het ‘College bie ’t pad’ in Eexterveenschekanaal en Nieuwediep.

 • Fietsers voelen zich niet veilig in winkelcentrum van Gieten

  Aanpak van leegstand, meer terrassen, evenementen en groen in het centrum van Gieten. Dit is naar voren gekomen uit de resultaten van de inloopbijeenkomst op 28 februari over het centrum in Gieten. Ook het harde rijden in het centrum is opvallend vaak genoemd, fietsers voelen zich niet veilig. Dit aandachtspunt kwam zowel in de bijeenkomst voor inwoners en ondernemers als voor leerlingen van het Dr. Nassau College naar voren. In totaal hebben ongeveer 100 mensen hun mening gegeven in de tweede ronde over een nieuwe visie voor het centrum van Gieten.

 • Raadsvergadering 30 maart terugkijken

  Over onder andere aanbesteding vernieuwbouw club- en kleedaccommodatie vv Gieten, bestuurlijke overdracht SWS Oostermoer en visie op Maatschappelijk Vastgoed Aa en Hunze.

 • Vierendertig sollicitanten voor burgemeestersfunctie Aa en Hunze

  Provincie Drenthe maakt bekend dat vierendertig belangstellenden gesolliciteerd hebben naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze.