Weblog: Bijzondere meidagen

Vorige week de altijd bijzondere ‘meidagen’. Voorafgaand aan de diverse bevrijdingsfestival en -concerten bij ons in de omgeving, met name in Assen, vond de 4 mei-herdenking in onze gemeente plaats. Maar liefst op 5 plekken, inclusief een nieuwe plek in de bossen bij Anloo, ter herinnering aan de onderduikers daar.

Wethouder Co Lambert was in Anloo namens het gemeentebestuur, een foto van deze gelegenheid haalde zelfs de landelijke pers (de Volkskrant, 5 mei). Terwijl plaatsvervangend raadsvoorzitter Annemieke Smit een krans legde in Rolde en wethouders Henk Heijerman en Harry Dijkstra dat deden in Eext en Gieten, mocht ik dat doen in Gasselternijveen.  

Mijn echtgenote Marleen Barth en ik maakten eerst een korte herdenkingsbijeenkomst mee in de PKN kerk ter plaatse, waarbij vooral kinderen van de twee basisscholen actief waren met gedichten en zang. Mooi om die betrokkenheid van de jeugd te zien. Aan mij de eer om een korte herdenkingstoespraak te houden, waarbij ik inging op het belang van het doorgeven van verhalen, het landelijke thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Na een stille tocht met nog een flinke wandeling in het dorp verzamelde zich een aardige menigte op het terrein voor het sobere herdenkingsmonument aan de rand van het dorp. Na weer een bijdrage vanuit de jeugd en met muzikale ondersteuning van de harmonie uit Gasselte konden we gezamenlijk de twee minuten stilte en het Wilhelmus met elkaar beleven en zingen. Een mooie, sobere, indrukwekkende plechtigheid. Mij viel op dat veel mensen en organisaties meedoen aan de organisatie van Dodenherdenking. Weer een voorbeeld van burgerkracht, die zo kenmerkend is voor de gemeente en de gemeenschap van Aa en Hunze.

Iets heel anders. Vorige week ook twee overleggen over aardbevingen en de daardoor (mogelijk) ontstane schade. Eerst in Haren, met nationaal coördinator Hans Alders en de Groningse en Drentse gemeenten die niet tot de twaalf kerngemeenten van het Groninger gasveld behoren. Het mandaat van Alders geldt in feite alleen voor die gemeenten. Interessant is dat nu voor het eerst ook de bestuurders van de ‘buitengebieden’, waar de kleine gasvelden liggen, bijeen waren zowel uit Groningen als uit Drenthe. Kern van de bijeenkomst is het nieuwe schadeprotocol waarbij de NAM uit het proces gaat. Dat gaat nu ook voor Drenthe gelden. Verder veel aandacht voor klachten en zorgen bij burgers, de rol van gemeenteraden en de behoefte aan informatie waar nu schade is, ook na de Drentse beving van eind december vorig jaar. Ik heb daarvoor gepleit omdat bijvoorbeeld corporaties als Woonborg daar behoefte aan hebben. Het tweede overleg was een kennismakingsgesprek met de directie en medewerkers van de NAM Drenthe, in Assen. Heel interessant om te horen hoe de NAM probeert te leren van het recente verleden. De koers is: schade vergoeden als daar aanleiding toe is, met een simpele, betrouwbare en efficiënte methode. Gegevens transparant uitwisselen. En de vinger aan de pols houden voor de toekomst, monitoren staat voorop.

Tot slot wil ik een mooie ervaring bij radio Aa en Hunze melden. In hun gezellige studio in Annen mocht ik een goed gesprek voeren met Roelie Vis. Zij is een uiterst deskundige en toegewijde interviewster én inwoner uit onze gemeente. Ik heb beloofd terug te komen, ook om muziek te draaien. Mijn muziekkeuze (Cuby, Bob Dylan, Sting en Bruce Springsteen) viel kennelijk in de smaak. Wordt vervolgd!