Column: Gezond verstand

Voor veel inwoners zal de organisatie van de gemeente Aa en Hunze een ‘ver van mijn bed show’ zijn, en dat is wel begrijpelijk.

Het gaat immers vooral om de kwaliteit van de dienstverlening. En om het in stand houden of verbeteren van de voorzieningen. Toch gebeuren in de organisatie dingen, die het waard zijn om uitgelicht te worden. Een goed voorbeeld is de dienstverlening aan onze inwoners. We streven naar een minimale wachttijd voor het aanvragen of afhalen van een paspoort, rijbewijs of ander product. Aan de cijfers die ik maandelijks krijg, zie ik dat we de normen voor het wachten bij het loket of aan de telefoon heel behoorlijk halen. Uit eigen ervaring weet ik, net als u, hoe vervelend het is om met een muziekje eindeloos in de telefonische wachtrij te staan en daarna nog niet goed te worden geholpen. Hier in de gemeente worden medewerkers getraind in de vaardigheden die nodig zijn om optimale service te geven.

Waar het nog wel eens aan kan schorten is het tempo waarmee verzoeken worden afgehandeld die verder gaan dan simpele burgerzaken. Wat doen we aan die gevaarlijke oversteek? Waarom staan daar al jaren lelijke panden leeg? Wat doe ik met buren die voor overlast zorgen? De gemeente en andere betrokken overheden, zoals politie en brandweer, doen er alles aan dit soort lastigere vragen goed te beantwoorden. Soms is een antwoord ingewikkeld, moeten er dingen uitgezocht worden, kunnen wij niet alles tegelijk, of is het antwoord niet bevredigend, dat zou zomaar kunnen.

Daarnaast zijn we bezig het sociaal domein zo goed mogelijk te organiseren. Zorg moet goed zijn, dichtbij, en voor iedereen die het nodig heeft als zelfredzaamheid niet meer genoeg is. Daarom hebben we een discussie opgestart om te zien hoe we beleid en uitvoering wat helderder kunnen organiseren. Met de uitvoering iets meer op afstand. En uiteraard, ik onderstreep het principe: goede zorg voor iedereen die dat van onze gemeente nodig heeft.

Ten slotte: het voorjaar is in deze meimaand uitgebroken en wat is het overal prachtig. Veel toeristen zijn er al en soms voel ik mij als waarnemend burgemeester ook wel een beetje zo. Met de andere waarnemer hier vlakbij, Jozias van Aartsen, sprak ik vorige week lang over onze gedeelde ervaringen in Drenthe. Hier in Aa en Hunze merk ik veel discussie hoe we het beleid op het gebied van recreatie en toerisme zo goed mogelijk maken: tijdelijke/permanente bewoning en wat sta je toe aan nieuwe voorzieningen buiten de traditionele horeca. Dat houdt ons bezig. De kunst is te zorgen voor een gelijk speelveld, zodat iedereen een goede boterham kan verdienen.

Ik praat daarover regelmatig met hoteleigenaar Jan Erkelens in Rolde, waar ik nu tijdelijk verblijf. Daar zie ik hoe het keihard werken is. Onze prachtige gemeente kent veel van deze mooie bedrijven, die continu moeten innoveren. Samen zorgen we voor een goed werk- en woonklimaat voor inwoners en ondernemers, en een goed verblijfsklimaat voor gasten, zoals ik dat nu ben. Van mij geen klacht, integendeel, ik ben onder de indruk van het ondernemen hier en het samen bespreken en oplossen van zaken. Of dat nu Drents of gezond verstand is, dat maakt niet uit. We doen het met elkaar om het positieve beeld van Aa en Hunze vast te houden en te versterken.