Column: Drie dingen

Een week met voor mij drie belangrijke onderwerpen die langskomen. Maar natuurlijk koester ik eerst nog even het moment door na te genieten van het succes van Samen Loop voor Hoop in Gieten. Een ongekend hoge opbrengst, maar vooral ook een ongekend grote inzet van zeer vele vrijwilligers. Topsport voor een goed doel en dat beeld van al die mensen samen bezig op het sportterrein staat op mijn netvlies gegrift.

De eerste kwestie: toerisme, recreatie en handhaving. Samen met wethouder Co Lambert spreek ik met een paar vertegenwoordigers uit de ‘klassieke’ horecasector. Zij maken zich zorgen over een gebrek aan ‘level playing field’, dan wel vermeende oneerlijke concurrentie. Daarbij wordt vooral gekeken naar de bed & breakfast-sector, die in hun ogen niet voldoende wordt gecontroleerd op naleving van het beleid zoals vastgelegd in de beleidsnota van 2016. Wij hebben uiteengezet dat regels worden nageleefd, maar ook dat er niet voldoende capaciteit is om overal tegelijk te zijn. We richten ons dan ook vooral op gesignaleerde (vermeende) overtredingen. Verder zijn de landelijke en plaatselijke regels zoals ze zijn en doen we er alles aan om brandveiligheid, hygiëne, et cetera goed te borgen. En ten slotte geven we het advies mee vooral te vertrouwen en te bouwen op eigen kwaliteit, om zo het marktaandeel te vergroten. Aa en Hunze is er mooi genoeg voor !

Twee: een bedrijfsbezoek van het college aan TOS Gieten bij ‘ons’ op het bedrijventerrein Bloemakkers. Een prachtig, jong (net 5 jaar) bedrijf voor onderhoud en reparatie van bedrijfs- en vrachtauto’s. Vijf man personeel naast de mensen die het bedrijf leiden. Mooi dat ook de vrouw in de directie van sleutelen houdt, met name het opknappen van oude vrachtauto’s en campers. Dit bedrijf is een pareltje dat een goede naam heeft in de regio. 

Drie: een bijeenkomst in het mooie multifunctionele centrum de SPIL in Gasselternijveen met alle medewerkers van ons sociaal team, het college en het managementteam van de gemeente over de doorontwikkeling van het sociaal team, de knelpunten en de waarde van samenwerken. Dat alles ten behoeve van een zo goed mogelijke zorg aan inwoners zonder onnodige bureaucratie. Laagdrempelig en efficiënt. Ik ben trots op al die gemotiveerde medewerkers die klaarstaan voor advies, hulp en zorg aan en voor onze inwoners.

De nu lopende discussie met de gemeenteraad over de richting van de verdere doorontwikkeling, en met name de vraag of we de zorg buiten de gemeentelijke organisatie moeten zetten zonder de verantwoordelijkheid en sturing op hoofdlijnen te verliezen, is een ingewikkelde. De gemeenteraad heeft daar vorige week donderdagavond flink de tanden in gezet tijdens de raadscommissie. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.