Burgemeester Jan Hoekema

Profiel van Jan Hoekema, (waarnemend) burgemeester.

Waarnemend Burgemeester Jan Hoekema

Contactgegevens

e-mail: jhoekema@aaenhunze.nl
twitter: @jan_hoekema

Agenda

Bekijk de agenda van (waarnemend) burgemeester Jan Hoekema.

Column

Bekijk de column van (waarnemend) burgemeester Jan Hoekema.

Portefeuilles

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur en voorlichting
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Integrale handhaving

Vervanging door wethouder Heijerman

Projectportefeuille

 • Herijking Strategische Toekomstvisie 2025
 • Samenwerking Drentsche Aa

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Advies Muziek- en Dansopleiding Prins Claus Conservatorium, Hanze Hogeschool Groningen
 • Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Pieterskerk, Leiden
 • Lid Raad van Toezicht Pieterskerk, Leiden
 • Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Museum van Oudheden, Leiden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Letteren Fonds, Amsterdam
 • Lid Bestuur Bertha/IDFA Fund, Amsterdam
 • Lid Raad van Advies Huis van de Democratie – Pro Demos – Den Haag
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting JES (Jongeren en Samenleving) Rijnland, Leiden
 • Lid Bestuur Cultuurmakelaar, Leiden