Jullie idee, samen uitvoeren

Met ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ worden ingediend is de gemeente op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten.

Succesteaser jullie idee samen uitvoeren

Er zijn veel ideeën denkbaar, dat bleek wel tijdens de eerdere succesvolle rondes. Bekijk de voorbeelden van de ideeën uit 2014 en 2015.

Spelregels

Waar moeten de ideeën en plannen aan voldoen? Er gelden enkele spelregels:

  • Jullie idee komt ten goede aan inwoners van Aa en Hunze;
  • Jullie idee draagt bij aan een blijvende verandering. Het geld is dus niet voor een eenmalig feestje/bijeenkomst of exploitatiekosten;
  • Het is een idee waar veel mensen de schouders onder willen zetten;
  • Jullie idee wordt door de initiatiefnemers samen uitgevoerd;
  • Jullie idee heeft geen commercieel belang.

Idee?

Plannen konden ingediend worden tot 21 januari 2017. Op 7 april 2017 wordt bekend welke ideeën een bijdrage ontvangen.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Stel je vraag via jullieidee@aaenhunze.nl of neem contact op met Ria Rademaker, beleidsmedewerker burgerparticipatie, via telefoonnummer 14 0592.