Inwoners & verenigingen

Nieuws

CJG Informatiekrant

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor al uw vragen over opgroeien en opvoeding van kinderen.
Volgende week wordt de CJG Informatiekrant huis-aan-huis verspreid. Hierin leest u diverse tips ...
Lees meer over 'CJG Informatiekrant'

Contractering jeugdhulp 2015

Vanaf 1 januari 2015 zorgen gemeenten ervoor dat jeugdige inwoners de professionele hulp krijgen die ze nodig hebben. Deze jeugdhulp omvat onder andere preventie, jeugd-GGZ, opvang van jeugdigen ...
Lees meer over 'Contractering jeugdhul...'

Drentse Draak geveild

De veiling van de Drentse Draak tijdens de Culturele Uitdag en Open Monumentendag op zaterdag 13 september in de hervormde kerk van Gieten heeft voor stichting DIYO Nepal € 220,- opgebracht...
Lees meer over 'Drentse Draak geveild'

Vooraankondiging startbijeenkomst t...

Maandag 20 oktober om 19.30 uur. Noteer de datum in uw agenda, meer informatie volgt!
Lees meer over 'Vooraankondiging startb...'

Volg Aa en Hunze op Facebook!

Vanaf vandaag heeft de gemeente Aa en Hunze een Facebookpagina. Hierop delen we foto's, filmpjes, evenementen en allerlei ander nieuws van en in de gemeente. Daarnaast is er natuurlijk de mog...
Lees meer over 'Volg Aa en Hunze op Fac...'